Logistics Information

Datos Logística 12 unidades 18 unidades
Presentación:
Presentation:
Apresentação:
Cajas de cartón con 12 unidades
Tetra brik de 1000cc.
Hardboard boxes whith 12 1000cc.
Tetra brik cartons.
Caixas de papelão com 12 unidades
de 1000cc Tetra Brik
Cajas de cartón con 18 unidades
Tetra brik de 250cc.
Hardboard boxes whith 18 250cc.
Tetra brik cartons.
Caixas de papelão com 18 unidades
de 250cc Tetra Brik
Peso por caja:
Box wight:
Peso por caixa:
13,4 Kgs.
13,4 Kgs.
13,4 Kgs.
5,5 Kgs.
5,5 Kgs.
5,5 Kgs.
Dimensiones de la caja:
Box size:
Dimensões da caixa:
Largo 300 mm, ancho 240 mm, alto 220 mm
Length 300 mm, width 240 mm, height 220 mm
Comprimento 300 mm, 240 mm de largura, 220 mm de altura
Largo 269 mm, ancho 205 mm, alto 114 mm
Length 269 mm, width 205 mm, height 114 mm
Comprimento 269 mm, 205 mm de largura, 114 mm de altura
Volúmen de la caja:
Box volume:
Volume da caixa:
0,0158 m3
0,0158 m3
0,0158 m3
0,0063 m3
0,0063 m3
0,0063 m3
Capacidad en cont. 20″:
20″ container capacity:
Capacidade do rec. de 20″:
1500 cajas sin pallet
1500 boxes without pallet
1500 caixas sem pallet
4000 cajas sin pallet
4000 boxes without pallet
4000 caixas sem pallet
Pallet / Medidas:
Pallet / Measures:
Pallet / Medidas:
1,20 x 1,00 x 0,14 mts.
1,20 x 1,00 x 0,14 mts.
1,20 x 1,00 x 0,14 mts.
1,20 x 1,00 x 0,14 mts.
1,20 x 1,00 x 0,14 mts.
1,20 x 1,00 x 0,14 mts.
Contiene cada pallet:
Each pallet contains:
Cada pallet contém:
85 cajas x 12 unidades
85 boxes x 12 units
85 caixas x 12 unidades
209 cajas x 18 unidades
209 boxes x 18 units
209 caixas x 18 unidades
Período de aptitud:
Shelf life:
Data de validade:
1 año
1 year
1 ano
1 año
1 year
1 ano